กอ.รมน.  สมท .กอ.รมน.  มวลชน กอ.รมน.   ภาพกิจกรรม    ดาวน์โหลด    ลิงค์ที่น่าสนใจ  
 

 
ٹý֡ͺŪ ...
ประชาสัมพันธ์ข่าวได้ที่ : ส่วนสารนิเทศ สำนักกิจการมวลชนและสารนิเทศ
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
    ถนนราชสีมา สวนรื่นฤดี แขวงวชิระ เขตดุสิต กทม.10300
โทร/แฟ๊กซ์ : 02 2413330
Email : informdepart@gmail.com