ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง
ห้วงเวลา 08.30 – 16.30 น.ของทุกวัน